top of page
IMG_0065.JPG

 Join Us This Summer!

 • 12 Jul 2021, 7:00 pm – 26 Aug 2021, 11:00 pm
  Blink , 12 Lok Ku Rd, Tai Ping Shan, Hong Kong
  Blink Focus on Phonics
  Share
 • 12 Jul 2021, 7:00 pm – 26 Aug 2021, 11:00 pm
  Blink, 12 Lok Ku Rd, Tai Ping Shan, Hong Kong
  集中 ・熟練 ・進步關鍵
  Share
 • 12 Jul 2021, 7:00 pm – 26 Aug 2021, 11:00 pm
  Blink, 12 Lok Ku Rd, Tai Ping Shan, Hong Kong
  Blink是教授<培生兒童英語國際証書課程>的先驅,課程向來深授家長歡迎。暑期班更貼合學生的需要,能在暑假期間進行有效而全面的英語學習。
  Share
bottom of page